POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie dane osobowe jakie przetwarzamy, pozyskujemy od Państwa. Meldując się w Hotelu Laterrazza podajecie Państwa co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz numer pozwalający na Państwa identyfikację. Jeżeli korzystacie Państwo z naszych parkingów, podajecie także numer rejestracyjny swojego samochodu. Wszystkie te dane są nam niezbędne by w sposób prawidłowy świadczyć naszą usługę. Podstawą przetwarzania tych danych jest więc umowa łącząca nas z Państwem.

 1. Administratorem Danych Osobowych Hotelu Laterrazza jest Conemi Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu przy ulicy C.K. Norwida 2/4
 2. Z Administratorem można kontaktować się:
  1. pisemnie, na adres: Conemi Sp. z o.o 05-600 Grójec, ul. C.K. Norwida 2/4
  2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@laterrazza.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Pani/Pana danych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 10. Hotel ma prawo do odmówienia Gościowi przyjęcia do obiektu i świadczenia usług hotelarskich w przypadku odmowy przekazania danych niezbędnych do zawarcia umowy.